Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:56

Thứ hai, 17/06/2024 | 17:56

Công đoàn ngành địa phương

Cập nhật lúc 02:25 ngày 25/04/2024

Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An tổ chức giám sát Công đoàn cơ sở trực thuộc

Ngày 24/4/2024, Công đoàn ngành Xây dựng Nghệ An đã tổ chức giám sát việc xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của ban thường vụ, ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028 tại Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An.
Đoàn đã tiến hành giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ công công đoàn cớ sở đối với việc xây dựng, ban hành Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và Ban Nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028; Việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ đối với việc xây dựng, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; Công tác triển khai, quy trình làm việc và phân công thực hiện các văn bản.
Kết quả giám sát công đoàn công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ, đảm bảo quy trình quy định các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT và Ban nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028 ; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Ủy Ban kiểm tra và Ban nữ công quần chúng nhiệm kỳ 2023-2028. 
Đoàn chỉ ra một số vấn đề công đoàn cơ sở cần quan tâm thực hiện. Đó là cần xây dựng kế hoạch hoạt động năm của Ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, ban nữ công hàng năm cụ thể chi tiết hơn. Đồng thời cần kịp thời bầu bổ sung ủy viên ban thường vụ và chức danh phó chủ tịch, phân công lại nhiệm vụ trong ban chấp hành, ban thường vụ do đồng chí Phó chủ tịch đã chuyển công tác.
Mỹ Hạnh
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 8
  • 0
  • 0
  • 7
  • 5
lên đầu trang