Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 05/02/2023 | 21:07

Chủ nhật, 05/02/2023 | 21:07

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 09:22 ngày 07/04/2022

Tính thời điểm nghỉ hưu như thế nào khi không xác định được ngày tháng sinh

Hỏi: tôi là nam, sinh năm 1964 (hồ sơ không xác định được ngày tháng sinh), làm việc trong điều kiện lao động bình thường thì nghỉ hưu khi nào? 
Trả lời:
Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2021 đã điều chỉnh quy định về tuổi nghỉ hưu và ngày 18.11.2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu. 
Theo đó kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028.
Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường, tại Điều 3 (thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí) quy định: 
1. Thời điểm nghỉ hưu là kết thúc ngày cuối cùng của tháng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Thời điểm hưởng chế độ hưu trí là bắt đầu ngày đầu tiên của tháng liền kề sau thời điểm nghỉ hưu.
3. Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí.
Như vậy, nếu bạn đọc là lao động nam, sinh năm 1964, làm việc trong điều kiện bình thường, hồ sơ không xác định được ngày tháng sinh thì sẽ được lấy thời điểm sinh là tháng 1.1964. Đồng thời, đối chiếu Phụ lục I Lộ trình tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường gắn với tháng, năm sinh tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP, thì lao động trong trường hợp này có tuổi nghỉ hưu là 61 tuổi, 3 tháng; thời điểm nghỉ hưu là tháng 5.2025.
VP TVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 0
  • 6
  • 5
  • 8
  • 9
  • 1
lên đầu trang