Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 05/02/2023 | 21:51

Chủ nhật, 05/02/2023 | 21:51

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:21 ngày 23/03/2022

Quy định độ tuổi của thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Hỏi: Mẹ tôi sinh ngày 27.4.1954; cha tôi là người tham gia bảo hiểm xã hội, mất ngày 31.1.1994. Tại thời điểm cha tôi mất, bà nội tôi sinh năm 1916, em gái tôi sinh năm 1986, em trai tôi sinh năm 1989 và tôi sinh năm 1982 đều được hưởng tiền tuất của cha tôi.
Chị em tôi được hưởng tuất của cha đến năm chị em tôi đủ 18 tuổi. Đến năm 2007 thì bà nội tôi qua đời nhưng mẹ tôi chưa đủ 55 tuổi. Vậy cho tôi xin hỏi tại sao khi mẹ tôi đủ 55 tuổi đến nay không được hưởng tiền tuất của cha?
Trả lời: Theo Khoản 2 Điều 64 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng bao gồm:
a) Con chưa đủ mười lăm tuổi; con chưa đủ mười tám tuổi nếu còn đi học; con từ đủ mười lăm tuổi trở lên nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
b) Vợ từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên hoặc chồng từ đủ sáu mươi tuổi trở lên; vợ dưới năm mươi lăm tuổi, chồng dưới sáu mươi tuổi nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu từ đủ sáu mươi tuổi trở lên đối với nam, từ đủ năm mươi lăm tuổi trở lên đối với nữ;
d) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ hoặc cha chồng, mẹ vợ hoặc mẹ chồng, người khác mà đối tượng này có trách nhiệm nuôi dưỡng nếu dưới sáu mươi tuổi đối với nam, dưới năm mươi lăm tuổi đối với nữ và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Thân nhân quy định tại các Điểm b, c và d Khoản này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương tối thiểu chung.
Độ tuổi để tính hưởng chế độ tuất hằng tháng là tại thời điểm cha của bạn mất. Tại thời điểm đó, mẹ của bạn 40 tuổi, như vậy mẹ của bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ tuất hằng tháng của cha của bạn.
Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tuất hằng tháng cho bà của bạn tới lúc qua đời, bạn, em trai, em gái của bạn đến năm 18 tuổi là đúng quy định.
VP TVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 4
  • 0
  • 6
  • 6
  • 1
  • 8
  • 0
lên đầu trang