Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 30/11/2023 | 12:21

Thứ năm, 30/11/2023 | 12:21

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 05:30 ngày 14/09/2021

Viên chức nghỉ việc, đền bù chi phí đào tạo thế nào?

Tôi là giáo viên trường công lập được cử đi học thạc sỹ 2 năm và cam kết làm việc ít nhất 5 năm nữa sau. Tôi đã làm được 4 năm nếu bây giờ nghỉ việc thì có phải đền bù chi phí đào tạo không? Chi phí đền bù được tính như thế nào?
 Trả lời:   
Khoản 3 Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi là Nghị định 101/2017/NĐ-CP) quy định về trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo như sau:
Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này.
Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định về chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù như sau:
1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp (nếu có).
2. Cách tính chi phí đền bù:
a) Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đền bù;
b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:
S = F/T1 x (T1 - T2)
Trong đó:
- S là chi phí đền bù;
- F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;
- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;
- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.
Như vậy, trường hợp bạn nghỉ việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết sẽ phải đền bù chi phí đào tạo cho nhà trường. Chi phí đền bù được tính theo trích dẫn nêu trên.
VPTV PL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 6
  • 5
  • 8
  • 7
  • 1
  • 4
  • 9
lên đầu trang