Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 26/02/2021 | 04:59

Thứ sáu, 26/02/2021 | 04:59

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 09:36 ngày 08/04/2020

Nghỉ việc do dịch COVID-19, có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Hỏi: Tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài với lương theo hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội là 14.000.000 đồng/tháng. Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, công ty cho tôi nghỉ việc nhưng chỉ trả lương theo vùng mà không có thỏa thuận với tôi. Công ty vẫn trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội như vậy có đúng không? 
 Trả lời:
Điều 98 Bộ luật Lao động  2012 quy định trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:
1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;
2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;
3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
Trường hợp công ty không thỏa thuận với bạn nhưng vẫn chỉ trả lương tối thiểu vùng là chưa thực hiện đúng quy định của luật.
Do bạn vẫn được trả lương nên vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
VP TVPL
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 9
  • 0
  • 8
  • 3
  • 3
  • 8
lên đầu trang