Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:24

Chủ nhật, 25/07/2021 | 19:24

Tuyên truyền

 • Chính phủ ban hành Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19

  Cập nhật: 21/07/2021

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

 • Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Cập nhật: 07/07/2021

  Toàn văn bài viết "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

 • Cách thức đóng góp trực tiếp cho Quỹ vaccine phòng COVID-19

  Cập nhật: 08/06/2021

  Quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu vaccine, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước sử dụng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật và thuận lợi nhất cho việc đóng góp.

 • Bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân

  Cập nhật: 21/05/2021

  Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân.

 • Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

  Cập nhật: 20/05/2021

  Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được tiến hành theo 4 nguyên tắc.

 • Quy trình 6Đ cử tri thực hiện khi đi bầu cử

  Cập nhật: 20/05/2021

  Hội đồng Bầu cử quốc gia vừa ban hành Quy trình 6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để cử tri thực hiện đúng khi đi bầu cử vào ngày 23/5.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 9
 • 1
 • 7
 • 5
 • 5
 • 0
 • 8
lên đầu trang