Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 24/07/2019 | 09:20

Thứ tư, 24/07/2019 | 09:20

Tin TLĐ

Gia nhập Công ước số 98 của ILO: Người lao động được hưởng lợi những gì?

Ngày 29/5/2019, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày trước Quốc hội Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể (sau đây gọi tắt là Công ước số 98 của ILO).

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 2
  • 6
  • 5
  • 8
  • 6
  • 5
lên đầu trang