Tên văn bản Nghị quyết về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản 07/NQ-TLĐ Ngày có hiệu lực 15/01/2020
Ngày ban hành 15/01/2020 Ngày hết hiệu lực 07/02/2030
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Đình Khang