Tên văn bản Kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả  
Số hiệu văn bản 19/KH-HĐTĐKT Ngày có hiệu lực 24/05/2019
Ngày ban hành 24/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Người ký Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Nước