Tên văn bản Tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Theo kế hoạch trên, TLĐLĐVN tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung ương và các điểm cầu các tỉnh, thành phố ngày 06/12/2018
Số hiệu văn bản 747/CĐXD Ngày có hiệu lực 04/12/2018
Ngày ban hành 04/12/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải