Tên văn bản Chuẩn bị Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm 2018
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả BC kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2018; xây dựng chương trình công tác năm 2019; chấm điểm, phân loại UBKT năm 2018. 1. BC về tổ chức của UBKT CĐ; 2. kết quả kiểm tra việc chấp hành điều lệ CĐ và giám sát năm 2018; 3. kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của CĐ và số liệu về xử lý kỷ luật năm 2018; 4. kết quả kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế CĐ năm 2018 ; 5. kết quả giải quyết và tham gia giải quyết khiếu
Số hiệu văn bản 623/CĐXD-UBKT Ngày có hiệu lực 09/10/2018
Ngày ban hành 09/10/2018 Ngày hết hiệu lực 30/11/2018
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Vũ Ngọc Chính