Tên văn bản Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam: 577/QĐ-CĐXD ngày 05/9/2018
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quy chế này thay thế Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 401/QĐ-CĐXD ngày 18/6/2015.Đã bao gồm Bảng chấm điểm dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị xét tặng Cờ TLĐ.
Số hiệu văn bản 577/QĐ-CĐXD Ngày có hiệu lực 05/09/2018
Ngày ban hành 05/09/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Chủ tịch Nguyễn Thị Thuỷ Lệ