Tên văn bản Kế hoạch hành động CĐXDVN thực hiện Nghị quyết HN lần thứ 6 BCH TW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Số hiệu văn bản 244 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 30/03/2018
Ngày ban hành 30/03/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải