Tên văn bản Hướng dẫn sửa đổi bổ sung khen thưởng phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung và làm rõ về: đối tượng khen thưởng; nội dung, tiêu chí khen thưởng; tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng. Thời hạn nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng: 10/01. Thời hạn nộp đăng ký khen thưởng: 15/02.
Số hiệu văn bản 679/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 16/10/2017
Ngày ban hành 16/10/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải