Tên văn bản Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Số hiệu văn bản 73/2014/TT-BTC Ngày có hiệu lực 15/07/2014
Ngày ban hành 30/05/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính Người ký Thứ trưởng Vũ Thị Mai