Tên văn bản THỨ TỰ BIỂU DIỄN HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG TOÀN QUỐC NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả THỨ TỰ BIỂU DIỄN HỘI DIỄN VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015 KHU VỰC PHÍA BẮC
Số hiệu văn bản 02/BTCHDVN Ngày có hiệu lực 23/10/2015
Ngày ban hành 23/10/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký