Tên văn bản Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"
Số hiệu văn bản 405/HD-CĐXD Ngày có hiệu lực 19/06/2015
Ngày ban hành 19/06/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Đỗ Văn Quảng - Phó chủ tịch CĐXDVN