Tên văn bản Thông tư 07 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Trích yếu Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết
Số hiệu văn bản Số 07/2014/TT-BNV Ngày có hiệu lực 15/10/2014
Ngày ban hành 29/08/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ Người ký Trần Thị Hà