Tên văn bản Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011-2020.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Đề án nâng cao chất lượng đầu tư, hiệu quả quản lý nhà nước và định hướng đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản giai đoạn 2011-2020.
Số hiệu văn bản 1022/QĐ-BXD Ngày có hiệu lực 01/12/2011
Ngày ban hành 01/12/2011 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây Dựng Người ký Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Bộ Xây Dựng