Tên văn bản Công tác nữ công: Mẫu báo cáo năm
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả
Số hiệu văn bản Biểu mẫu 3 Ngày có hiệu lực 12/01/2018
Ngày ban hành 12/01/2018 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam Người ký Phó Chủ tịch Phạm Xuân Hải