Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 21/10/2019 | 18:02

Thứ hai, 21/10/2019 | 18:02

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 05:33 ngày 10/07/2019

Điều kiện tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc thế nào?

Hỏi: Công ty tôi đang có nhu cầu tuyển dụng một số lao động người Nga vào làm việc tại các vị trí quan trọng. Chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì để có thể tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Công ty?

Trả lời:

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như sau:

1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này. (Điều 172 quy định về các trường hợp công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động).

2. Lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

Điều 170 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài như sau:

1. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động là công dân nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

2. Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu nước ngoài trước khi tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài vào làm việc trên lãnh thổ Việt Nam phải giải trình nhu cầu sử dụng lao động và được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, doanh nghiệp muốn tuyển dụng người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo các quy định đã trích dẫn ở trên.

Theo Báo LĐ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 8
  • 7
  • 9
  • 6
  • 6
  • 6
lên đầu trang