Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 12/11/2019 | 20:36

Thứ ba, 12/11/2019 | 20:36

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:32 ngày 29/05/2019

Có được trở lại công ty làm việc sau khi đi nghĩa vụ quân sự?

Hỏi: Do phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôi phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động trong vòng 18 tháng. Hết thời hạn phục vụ tại ngũ, công ty không đồng ý nhận tôi vào làm việc. Xin hỏi, việc công ty không nhận tôi vào làm việc như vậy có đúng hay không?

Trả lời: 

Khoản 1 Điều 32 Bộ luật Lao động 2012 quy định một trong các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau: 1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự.

Điều 33 Bộ luật Lao động quy định về việc nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động đối với các trường hợp quy định tại Điều 32 của Bộ luật này, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác

Điều 10 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về trường hợp nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động như sau:  

Việc nhận lại người lao động khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động theo Điều 33 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người lao động phải có mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc. Trường hợp người lao động không thể có mặt tại nơi làm việc theo đúng thời hạn quy định thì người lao động phải thỏa thuận với người sử dụng lao động về thời điểm có mặt.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Như vậy, khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí cho người lao động làm công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết; trường hợp không bố trí được công việc trong hợp đồng lao động đã giao kết thì hai bên thỏa thuận công việc mới và thực hiện sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.

Theo Báo LĐ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 0
  • 5
  • 1
  • 5
  • 7
  • 6
lên đầu trang