Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 26/05/2020 | 16:18

Thứ ba, 26/05/2020 | 16:18

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 11:13 ngày 28/05/2019

Đổi nơi khám bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế như thế nào?

Hỏi: Tôi muốn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế thì phải thực hiện thủ tục như thế nào?

Trả lời:

Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 quy định về việc đổi thẻ bảo hiểm y tế như sau:

1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

a) Rách, nát hoặc hỏng;

b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng.

2. Hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế bao gồm:

a) Đơn đề nghị đổi thẻ của người tham gia bảo hiểm y tế;

b) Thẻ bảo hiểm y tế.

3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này, tổ chức bảo hiểm y tế phải đổi thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế. Trong thời gian chờ đổi thẻ, người có thẻ vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Khoản 4 Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định về thành phần hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT như sau:  

4.1. Thành phần hồ sơ:

a) Đối với người tham gia:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

- Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có).

b) Đối với đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).  

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Khoản 2 Điều 30 Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định về thời hạn cấp lại, đổi thẻ BHYT như sau:

2.1. Trường hợp không thay đổi thông tin: không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Từ ngày 01/01/2019 trở đi: trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.2. Trường hợp thay đổi thông tin: không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2.3. Trường hợp người tham gia đang điều trị tại các cơ sở KCB, thực hiện trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Theo Báo LĐ

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 5
  • 7
  • 0
  • 5
  • 0
  • 6
lên đầu trang