Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 19/09/2019 | 00:41

Thứ năm, 19/09/2019 | 00:41

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:45 ngày 22/05/2019

Sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy phép bị phạt thế nào?

Hỏi: Công ty tôi hiện đang sử dụng 1 người lao động nước ngoài. Tuy nhiên, người lao động này chưa được cấp giấy phép lao động. Hành vi sử dụng người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động được quy định như thế nào?
Trả lời: 
Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị Định số 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định về vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:  
1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây: 
 a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; 
b) Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn. 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật. 
3. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây: 
a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người; 
c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên. 
4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.
Như vậy, người lao động nước ngoài làm việc mà không có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam. Người sử dụng lao động sử dụng người lao động nước ngoài tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt theo các quy định nêu trên.
Theo Báo LĐ
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
  • 3
  • 6
  • 1
  • 2
lên đầu trang