Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:24

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:24

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:43 ngày 28/01/2019

Người cao tuổi được trợ cấp bao nhiêu/tháng?

Hỏi: Năm nay bố tôi đã 80 tuổi và đang sống cùng gia đình tôi. Bố tôi không có lương hưu cũng không được hưởng khoản trợ cấp nào. Bố tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi hay không? Nếu được thì được hưởng bao nhiêu tiền/tháng?
Trả lời: 
Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Nghị định 136/2013/NĐ-CP) quy định về đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau: 
5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;
b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;
c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.
Điểm i, Khoản 1 Điều 6 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:  
1. Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này được trợ cấp xã hội hàng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này nhân với hệ số tương ứng theo quy định sau đây:
i) Hệ số 1,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định này;
Khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội như sau:  
1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.
Như vậy, bố bạn thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng trong trường hợp này là 270.000 đồng.
Theo Báo Lao động
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 0
  • 4
  • 8
  • 9
  • 0
  • 7
lên đầu trang