Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 24/05/2019 | 10:34

Thứ sáu, 24/05/2019 | 10:34

Tin TLĐ

Cập nhật lúc 10:23 ngày 24/09/2018

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI)

Sau nửa ngày làm việc, trưa 23.9, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) đã bế mạc. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khoá XI):
Ngày 23 tháng 9 năm 2018, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI) tổ chức Hội nghị lần thứ 13 tại Thủ đô Hà Nội.
Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) quyết nghị:
Ban Chấp hành đã thảo luận và thông qua các nội dung:
1. Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;
2. Chương trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;
3. Danh sách giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu và Ban bầu cử Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;
4. Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử Đại hội XII Công đoàn Việt Nam;
5. Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
6. Giới thiệu bổ sung 12 đồng chí (có danh sách kèm theo) để Đại hội xem xét bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.
7. Ý kiến của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn để trình Đại hội xem xét quyết định về hình thức bầu cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bằng biểu quyết. 
8. Đồng ý cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với 8 đồng chí (có danh sách kèm theo).
Ban Chấp hành giao Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành để hoàn chỉnh các văn bản trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. 
Thay mặt Ban Chấp hành
Chủ tịch Bùi Văn Cường (đã ký)

THEO BÁO LAO ĐỘNG

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 9
  • 0
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
lên đầu trang