Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ sáu, 24/05/2019 | 10:21

Thứ sáu, 24/05/2019 | 10:21

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 02:08 ngày 11/05/2018

Người sử dụng lao động có quyền đình chỉ công việc đối với người lao động không?

Hỏi: Người sử dụng lao động có quyền đình chỉ công việc đối với người lao động không?
Trả lời:
 Điều 129 BLLĐ năm 2012 quy định người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi việc vi phạm của người lao động và hậu quả gây ra có nhiều tình tiết phức tạp. Việc tạm đình chỉ công việc đối với người lao động chỉ được thực hiện nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh, quyết định tạm đình chỉ công việc đối với người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.
Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, nếu người lao động không bị xử lý kỷ luật sa thải thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.
Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, thì cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.
Ban CSPL CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 9
  • 0
  • 2
  • 0
  • 1
  • 8
lên đầu trang