Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2024 | 16:01

Thứ năm, 18/07/2024 | 16:01

Công đoàn trực thuộc

Cập nhật lúc 09:52 ngày 03/06/2024

Công đoàn Cơ quan Tổng công ty IDICO: Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa và được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty IDICO, về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 và kiện toàn, phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác công đoàn trong tổ chức Công đoàn Cơ quan Tổng công ty IDICO; sau khi báo cáo Cấp ủy đồng cấp và Ban Hành chính Nhân sự Tổng công ty IDICO, ngày 31/5/2024, Công đoàn Cơ quan Tổng công ty IDICO đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để triển khai các nội dung công việc nêu trên.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Tổng công ty, có đồng chí Trần Thị Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Ban Hành chính Nhân sự Tổng công ty; các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Tổ trưởng các tổ công đoàn thuộc Công đoàn Cơ quan Tổng công ty.
Đồng chí Lê Công Chung - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty báo cáo trước hội nghị 
Báo cáo trước Hội nghị về hoạt động công đoàn và kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với Chuyên môn đồng cấp, đồng chí Lê Công Chung - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty cho biết: Hoạt động của Công đoàn Cơ quan Tổng công ty trong những tháng đầu năm 2024 có nhiều thuận lợi. Tổng công ty đã cơ bản thực hiện xong việc tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy, nhân sự; hoàn thiện quy chế, quy trình đảm bảo hệ thống quản trị có hiệu lực và hiệu quả. Trên cơ sở đó, IDICO tiếp tục sắp xếp lại hoạt động các công ty con theo hướng chuyên môn hóa, cắt giảm lĩnh vực hoạt động không hiệu quả. Hoạt động xây lắp trước đây là lĩnh vực sản xuất có mặt ở hầu hết các công ty con trong tổ hợp IDICO, sử dụng nhiều lao động nhưng hiệu quả thấp, trong quá trình tái cấu trúc, IDICO đã cắt giảm, tinh gọn có chọn lọc lĩnh vực này; bên cạnh đó, IDICO mở rộng quy mô của mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp. Thay đổi, phát triển Bộ nhận diện Thương hiệu mới dựa trên triết lý “Hài hòa” lợi ích giữa doanh nghiệp, cộng đồng, xã hội và đất nước, mọi định hướng chiến lược đều hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên các nguyên tắc về môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG); kết hợp tăng cường hiệu quả của việc ứng dụng phần mềm quản trị hệ thống trong công tác quản trị; Đảm bảo sự minh bạch, chính trực, tuân thủ pháp luật; Đầu tư vào phát triển nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân viên với ý thức về ESG. 
Kết quả đạt được là: Vốn điều lệ, Tổng tài sản, Doanh thu hàng năm luôn tăng trưởng ở mức cao; đặc biệt là tăng trưởng về lợi nhuận, cổ tức và thu nhập cho người lao động (trong các năm gần đây, IDICO luôn giữ được tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức 40% trên vốn điều lệ hơn 3.400 tỷ đồng; hầu hết các đơn vị trực thuộc đều đóng BHXH cho người lao động ở mức 20 lần mức lương cơ sở). 
Công đoàn đã phối hợp với người sử dụng lao động để vận dụng, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, kịp thời thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tế. Coi trọng chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động làm nền tảng cho hoạt động công đoàn, phát huy tính tự giác, tự nguyện gia nhập và tham gia hoạt động công đoàn của đoàn viên, người lao động. Chủ động nắm bắt, tuyên truyền và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công nhân viên, lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. 
Tuy nhiên, do tính đặc thù cũng như việc áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông minh, và trình độ chuyên môn hóa cao trong xử lý công việc, dẫn đến việc thường xuyên có biến động về lao động trong doanh nghiệp là điều tất yếu; nhưng thực tế, đây là mặt tích cực trong việc sử dụng lao động và quản trị doanh nghiệp. Từ những thực tế khách quan này sẽ thúc đẩy người lao động phải không ngừng phấn đấu học hỏi, nâng cao kiến thức, tay nghề, nâng cao năng suất lao động để đáp ứng được những yêu cầu của doanh nghiệp, thị trường trong xu thế hội nhập và có được thu nhập cao hơn, khẳng định được sự đóng góp của bản thân với tổ chức. 
Bầu bổ sung nhân sự tham gia BCH, UBKT
Hội nghị Công đoàn Cơ quan đã bầu bổ sung 01 nhân sự tham gia Ban Chấp hành, 01 nhân sự làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và giới thiệu phân công 01 đồng chí làm Trưởng ban Nữ công nhiệm kỳ 2023 - 2028. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thị Ngọc đã ghi nhận những hoạt động mà tập thể cán bộ, đoàn viên người lao động Công đoàn Cơ quan đã đồng hành cùng chuyên môn làm được trong thời gian qua. Tổng công ty đang tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu và hiệu quả như Hội nghị đã nêu bật ở trên, qua đó đã nâng cao vị thế của IDICO trên thị trường, đồng chí kỳ vọng tập thể người lao động sẽ tiếp tục đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, qua đó không ngừng góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần, cùng nhau xây dựng Tổng công ty lớn mạnh và phát triển bền vững hơn nữa trong thời gian tới.
Đồng chí Trần Thị Ngọc thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn cấp trên
phát biểu chỉ đạo và trao Cờ thi đua cho Công đoàn Cơ quan Tổng công ty
Tin, bài: Công đoàn Tổng công ty IDICO
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 9
  • 1
  • 6
  • 0
lên đầu trang