Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Chủ nhật, 25/07/2021 | 18:35

Chủ nhật, 25/07/2021 | 18:35

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 03:14 ngày 08/10/2020

Thêm quy định về giờ làm việc của người lao động từ năm 2021

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021 quy định nhiều điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc của người lao động.
Theo Khoản 2 Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người biết.
Lưu ý, hiện hành không quy định chi tiết về vấn đề này.
Về thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, theo quy định tại Khoản 3 Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.
Hiện hành quy định cố định thời giờ làm việc không quá 6 giờ trong 1 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.
Thời gian làm thêm giờ không quá 40 giờ/tháng, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.
Trong đó, bao gồm việc phải bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 40 giờ trong 1 tháng.
Hiện hành quy định thời gian làm thêm giờ không quá 30 giờ trong 1 tháng.
Thêm nhiều trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm. Cụ thể, người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 1 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:
Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời (quy định mới);
Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng điện, điện tử, chế biến diêm nghiệp (quy định mới);
Bộ luật Lao động 2019 vẫn giữ nguyên thời gian làm việc bình thường như quy định hiện nay là không quá 08 giờ/ngày và không quá 48 giờ/tuần. Việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động được Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện.
Theo Báo LĐ
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
  • 5
  • 3
  • 2
  • 9
lên đầu trang