Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 01/04/2020 | 21:43

Thứ tư, 01/04/2020 | 21:43

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 04:32 ngày 26/02/2020

Công ty giữ lương, có được khởi kiện?

Hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động 1 năm, đến hết 31.1.2020 thì hết hạn. Ngày 2.1.2020, tôi xin nghỉ việc và đã ký biên bản bàn giao công việc với người nhận theo mẫu của công ty. Tuy nhiên, sau khi tôi đã nghỉ việc, công ty vẫn yêu cầu đến bàn giao số liệu nên không trả lương tháng 1.2020 cho tôi. Việc giữ lương của công ty như vậy có đúng không và tôi có quyền khởi kiện không?

Trả lời:
Điều 47 Bộ luật Lao động 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động:
1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.
Việc bàn giao công việc, nếu chưa xong bạn nên tiếp tục hỗ trợ công ty.
Nếu công ty chưa trả lương, bạn có thể khiếu nại đến công ty hoặc gửi đơn đến Phòng LĐTBXH nơi công ty đóng trụ sở để nhờ hòa giải viên lao động hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành hoặc không tiến hành hòa giải, bạn mới khởi kiện tại tòa án được.
Văn phòng TVPL


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 0
  • 5
  • 6
  • 2
  • 8
  • 0
lên đầu trang