Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:03

Thứ ba, 14/07/2020 | 01:03

Tư vấn pháp luật

Cập nhật lúc 05:03 ngày 20/12/2019

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện có được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần?

Hỏi: Tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu sau này tôi không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng thì có được nhận bảo hiểm xã hội một lần không? 
 
Trả lời:
Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:
1. Người lao động quy định tại khoản 4 Điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 của luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội;
b) Ra nước ngoài để định cư;
c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.
3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được Nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 điều này.
4. Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.
5. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 65 của luật này.
Do đó, nếu bạn không đủ điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng thì sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Theo Báo LĐ
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 0
  • 4
  • 8
  • 8
  • 0
  • 0
lên đầu trang