Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 12/12/2018 | 08:18

Thứ tư, 12/12/2018 | 08:18

Tin CĐXDVN

CĐXDVN KIỂM TRA CÁC CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ KHU VỰC PHÍA NAM

Từ 12-28/11/2018, Đoàn kiểm tra của CĐXDVN đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn; Kiểm tra việc Công đoàn tham gia, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động tại 05 Công đoàn trực thuộc CĐXDVN khu vực phía Nam

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 9
  • 0
  • 8
  • 2
  • 3
  • 3
lên đầu trang