Tên văn bản Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”.
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng”.
Số hiệu văn bản 05/CT-BXD Ngày có hiệu lực 22/12/2017
Ngày ban hành 22/12/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng Người ký Bộ trưởng BXD Phạm Hồng Hà