Tên văn bản Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với TLĐLĐVN về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020200
Số hiệu văn bản 3890 CTTPH- BNN - TLĐ Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 10/06/2020 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành TLĐLĐVN Người ký Chủ tịch TLĐLĐVN Nguyễn Đình Khang