Tên văn bản Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Số hiệu văn bản Số 33-CT/TW Ngày có hiệu lực 18/03/2019
Ngày ban hành 18/03/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Ban Bí thư Người ký Trần Quốc Vượng