Tên văn bản Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
Số hiệu văn bản 349 /KH-CĐXD Ngày có hiệu lực 14/06/2019
Ngày ban hành 14/06/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch thường trực CĐXDVN Đỗ Văn Quảng