Tên văn bản Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2019
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động UBKT 6 tháng đầu năm 2019
Số hiệu văn bản 250 /CĐXD-UBKT Ngày có hiệu lực 25/04/2019
Ngày ban hành 25/04/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành CĐXDVN Người ký Phó Chủ tịch CĐXDVN Vũ Ngọc Chính