Tên văn bản Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt nam khóa XI về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới
Số hiệu văn bản Số 07b/NQ-TLĐ Ngày có hiệu lực 21/01/2016
Ngày ban hành 21/01/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký Chủ tịch TLĐ Đặng Ngọc Tùng