Tên văn bản Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Số hiệu văn bản 04/2014/ TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 15/04/2014
Ngày ban hành 12/02/2014 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Bùi Hồng Lĩnh