Tìm kiếm 
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH MỚI HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG, LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 2012
Cập nhật lúc 09:56 ngày 22/05/2013
Bộ luật Lao động được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 3 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013. Để triển khai thi hành Bộ luật Lao động, Chính phủ sẽ ban hành 11 nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động như: Nghị định quy định chi tiết Khoản 2, Điều 14 của Bộ luật Lao động về tổ chức dịch vụ việc làm; Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng lao động; về tiền lương; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; về tranh chấp lao động; về tuổi nghỉ hưu... 
 Đến ngày 14/5/2013, Chính phủ đã ban hành 7 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn  năm 2012, cụ thể như sau:

- Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 8/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công. 

- Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

- Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

- Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Tổng hợp Ban Chính sách – Pháp luậtPhản hồi độc giả

Nickname:
Nội dung:
 
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
mien_trung
usco
Vicem Hoàng Mai
cdxd4
baolaodong
baoxaydung