Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:08

Thứ hai, 17/06/2024 | 18:08

Công đoàn ngành địa phương

Cập nhật lúc 01:28 ngày 20/05/2024

Khảo sát việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ tại 10 CĐCS ngành Xây dựng Hà Nội

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 do các cấp Công đoàn phát động, từ ngày 02/5 đến ngày 15/5/2024 Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã thành lập đoàn và tổ chức khảo sát việc thực hiện pháp luật ATVSLĐ; chấm điểm phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm ATVSLĐ và phong trào “ Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc trong CNVCLĐ Ngành xây dựng” do Bộ xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt Nam phát động tại 10 CĐCS trực thuộc.
Xây dựng là ngành lao động tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nhận thức rõ điều này, trong những năm qua, các cấp công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc. Công tác An toàn vệ sinh lao động là một nhiệm vụ trọng tâm luôn được Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội đặt lên hàng đầu. Hàng năm, Công đoàn Ngành luôn tuyên truyền, huấn luyện, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tạo điều kiện cho người lao động làm việc trong điều kiện đảm bảo an toàn.
Qua khảo sát, Đoàn đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương những đơn vị thực hiện tốt công tác ATVSLĐ thông qua kết quả hoạt động năm 2023, việc xây dựng kế hoạch hưởng ứng và triển khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 theo kế hoạch của Công đoàn ngành đề ra. Tiêu biểu như: Công ty Vườn thú Hà Nội, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Thoát nước HN, Công ty CP đầu tư Thịnh Phát…Các đơn vị đã chủ động tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch về công tác bảo hộ lao động, phòng cháy, chữa cháy trong các Doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường. Kịp thời cập nhật hồ sơ huấn luyện ATVSLĐ, Giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật ATLĐ và quan trắc môi trường lao động đầy đủ theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Các đơn vị đã quan tâm, thực hiện chế độ phụ cấp đến đội ngũ làm công tác ATVSV trong từng tổ, bộ phận, phân xưởng.
Đồng thời, đoàn cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của một số đơn vị cần khắc phục xong trong tháng 5/2024 như: thay tiêu lệnh chữa cháy đã mờ, tích cực hơn nữa tổ chức các hoạt động và bổ sung băng zôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; Tuân thủ việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro ATVSLĐ và chế độ thông tin báo cáo theo thông tư 07/2016/TT-BLĐTB&XH của Bộ LĐTB&XH.
Trong điều kiện SXKD còn gặp nhiều khó khăn nhưng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp” bảo đảm ATVSLĐ và phong trào “ Tổ chức tốt điều kiện sống, làm việc trong CNVCLĐ Ngành xây dựng”l uôn được các cấp Công đoàn và Chính quyền cơ sở quan tâm, tích cực hưởng ứng các phong trào do Thành phố và Ngành phát động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, bám sát mục tiêu của Ngành và Đơn vị.
Một số hình ảnh:

CĐ ngành Xây dựng Hà Nội

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 0
  • 8
  • 0
  • 5
  • 7
  • 3
lên đầu trang