Tên văn bản Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Danh mục nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tiếp tục được chia theo từng lĩnh vực cụ thể và phân loại theo điều kiện lao động loại IV, V, VI. CĐXDVN tổng hợp các nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngành Xây dựng tại 02 Thông tư (Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023; Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020)
Số hiệu văn bản 19/2023/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 29/12/2023
Ngày ban hành 29/12/2023 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Lê Văn Thanh