Tên văn bản Dự thảo Bộ luật lao động
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Dự thảo Bộ luật lao động
Số hiệu văn bản 01 Ngày có hiệu lực 14/05/2019
Ngày ban hành 14/05/2019 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ LĐTB và XH Người ký du thao