Tên văn bản Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về bảo hiểm thất nghiệp
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về bảo hiểm thất nghiệp
Số hiệu văn bản 32/2010/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 25/10/2010
Ngày ban hành 25/10/2010 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Nguyễn Thanh Hòa - Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH