Tên văn bản QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
Số hiệu văn bản 14/2016/TT-BYT Ngày có hiệu lực 01/07/2016
Ngày ban hành 12/05/2016 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Y tế Người ký Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn