Tên văn bản Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với NLĐ trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Xem online Xem online
Tải file Tải file
Mô tả Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Số hiệu văn bản 17/2015/TT-BLĐTBXH Ngày có hiệu lực 10/06/2015
Ngày ban hành 22/04/2015 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Người ký Thứ trưởng Phạm Minh Huân