Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 18/09/2019 | 08:10

Thứ tư, 18/09/2019 | 08:10

Kinh nghiệm hoạt động

Cập nhật lúc 04:33 ngày 29/05/2019

TIẾP “LỬA” CHO NGÀNH CƠ KHÍ

Những năm gần đây, ngành cơ khí trong nước liên tục gia tăng số lượng doanh nghiệp (DN) và đạt được những thành tựu bước đầu. Để ngành cơ khí đủ sức cạnh tranh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngoài nỗ lực tự thân của DN, cũng cần sự tiếp sức thêm từ chính sách, đặc biệt hỗ trợ vốn đầu tư…