Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2019 | 04:22

Thứ năm, 18/07/2019 | 04:22

Tin ngành XD

Cập nhật lúc 10:18 ngày 14/09/2018

Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 13/9, Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2015 -2020. Tham dự Hội nghị có đại diện các Ban Thành ủy, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và 120 đại biểu đến từ các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc.


Đồng chí Nguyễn Phong Nhật - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng tại TP Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ đề ra.

Các cấp ủy cơ sở và đảng viên chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng, bảo đảm đúng quy định của điều lệ Đảng.

Các đoàn thể đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp ổn định và phát triển. Công tác tổ chức triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng như Nghị quyết Trung ương đảm bảo thời gian và tiến độ theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm của nửa cuối nhiệm kỳ với quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, thực hiện bổ sung kiện toàn công tác nhân sự, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các Nghị quyết trung ương về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập… đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ để xây dựng đơn vị ngày một chuyển biến rõ rệt về chất lượng về hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, đặt biệt là các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp.

Đồng thời giữ vững và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn xây dựng Đảng với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh hoạt động đạt hiệu quả cao…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phong Nhật – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: “Từ nay đến năm 2020 Đảng ủy Khối Cơ sở Bộ Xây dựng phải hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, trong đó phải chú trọng công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ với tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đầu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thư IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra”.

Phương Mai, Báo Xây dựng

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 2
  • 3
  • 2
  • 1
  • 7
  • 5
lên đầu trang