Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2024 | 15:48

Thứ năm, 18/07/2024 | 15:48

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV CĐXDVN

Cập nhật lúc 04:10 ngày 16/10/2023

Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành CĐXDVN khóa XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 16/01/1974
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam
c2473a7c1_image006.jpg
Đồng chí: Đỗ Văn Quảng
Ngày sinh: 06/10/1972
Chức vụ, đơn vị công tác:
Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

c43d587bd_image014.jpg
Đồng chí: Đặng Ngọc Điệp
Ngày sinh: 04/02/1968
Chức vụ, đơn vị công tác:
Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam

f8e9a683d_image058.jpg
Đồng chí: Nguyễn Ngọc Huyền
Ngày sinh: 12/8/1976
Chức vụ, đơn vị công tác:
Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam 

Đồng chí: Dương Đức Cường
Ngày sinh: 13/4/1971
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường
Ngày sinh: 24/11/1963
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
b03673ab0_image024.jpg
Đồng chí: Phạm Minh Đức
Ngày sinh: 22/3/1966
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xi măng Việt Nam
5f4d5e707_image032.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày sinh: 01/01/1981
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
Đồng chí: Lê Hồng Phong
Ngày sinh: 29/11/1975
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
96e21b682_image028.jpg
Đồng chí: Nguyễn Quý Tuấn
Ngày sinh: 07/8/1965
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera - CTCP
9de4fd5e8_image020.jpg

Đồng chí: Đào Thị Hồng Thúy
Ngày sinh: 10/10/1973
Chức vụ, đơn vị công tác:
-  Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Hoàng Anh
Ngày sinh: 06/11/1978
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng - CTCP
Đồng chí: Nguyễn Hồng Hải
Ngày sinh: 18/7/1976
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty IDICO - CTCP
Đồng chí: Đỗ Duy Hiển
Ngày sinh: 01/8/1975
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng
d3c057bf5_image016.jpg
Đồng chí: Diệp Thị Thu Huyền
Ngày sinh: 19/8/1976
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng
Đồng chí: Lê Đình Khanh 
Ngày sinh: 15/4/1975
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam
Đồng chí: Lưu Bá Long
Ngày sinh: 28/7/1969
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
Đồng chí:Nguyễn Thị Kim Nhung
Ngày sinh: 29/7/1987
Chức vụ, đơn vị công tác: 
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

Đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Ngày sinh: 08/7/1970 
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA)
Đồng chí: Trần Thị Thu Phương
Ngày sinh: 24/3/1977
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Đồng chí: Đặng Hồng Quang
Ngày sinh: 04/3/1977
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị  (HUD)
Đồng chí: Phạm Hồng Quân
Ngày sinh: 14/3/1973
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi)
9de4fd5e8_image020.jpg
Đồng chí: Trần Đức Tân
Ngày sinh: 08/4/1976
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Sông Đà - CTCP
Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh
Ngày sinh: 30/9/1980
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội
Đồng chí: Trần Thị Thi
Ngày sinh: 15/02/1975
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Chánh Văn phòng Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
Đồng chí: Lê Văn Thực
Ngày sinh: 03/4/1978
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam.
- Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa
Đồng chí: Trần Đức Tiệp
Ngày sinh: 20/3/1976
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường CĐN Việt Xô số 1
Đồng chí: Bùi Việt Trung
Ngày sinh: 16/11/1976
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP (VIWASEEN)
Đồng chí: Nguyễn Phạm Quang Tú
Ngày sinh: 27/4/1974
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Phó Viện trưởng Viện kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng
Đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn
Ngày sinh: 27/7/1978
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP
Đồng chí: Ngô Minh Tuấn
Ngày sinh: 16/6/1976
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Đồng chí: Phạm Ngọc Tuấn
Ngày sinh: 15/5/1976
 Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam 
- Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Đồng chí: Hoàng Văn Tuyến
Ngày sinh: 20/7/1967
Chức vụ, đơn vị công tác:
- Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam
- Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

​​
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 9
  • 0
  • 9
  • 4
lên đầu trang