Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2024 | 14:54

Thứ năm, 18/07/2024 | 14:54

Triển khai Nghị quyết Đại hội XIV CĐXDVN

Cập nhật lúc 03:49 ngày 13/10/2023

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 với phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển" diễn ra trong 02 ngày, khai mạc ngày 12/10/2023, bế mạc ngày 13/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Ba Đình, Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ngành Xây dựng, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển và những đóng góp không nhỏ của đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngành Xây dựng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
Ban Chấp hành CĐXDVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội
Tại phiên Khai mạc ngày 12/10/2023, Đại hội XIV CĐXDVN vinh dự được đón tiếp các đồng chí: đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư đảng đoàn, Chủ tịch TLĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TLĐLĐVN, Bộ Xây dựng; Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thanh tra, Văn phòng Bộ Xây dựng, các đồng chí Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, cơ quan báo chí trực thuộc Bộ Xây dựng. Các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên BCH TLĐLĐVN; các đồng chí lãnh đạo các Ban TLĐLĐVN; Tổ giúp việc số 4 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN, các cơ quan báo chí trực thuộc Tổng Liên đoàn.
Các đồng chí nguyên Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí cán bộ lão thành công đoàn, đại diện Ban liên lạc Hưu trí CĐXDVN; các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT CĐXDVN khóa XIII; các đồng chí nguyên Ủy viên BTV, BCH CĐXDVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2018-2023; các đồng chí Chủ tịch các công đoàn trực thuộc CĐXDVN.  
Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Công ty; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp; Giám đốc các Bệnh viện, Trung tâm PHCN trực thuộc Bộ Xây dựng.
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ các tỉnh, thành phố. Các đồng chí lãnh đạo Khối thi đua Công đoàn ngành Trung ương:  Công đoàn Quốc phòng Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Thông tin và truyền thông Việt Nam, Công đoàn Y tế Việt Nam, Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam, Công đoàn Công an nhân dân, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam...   
Các đồng chí phóng viên Báo Lao động, Báo Xây dựng, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng, Truyền hình trung ương và Hà Nội... 
Tổng số đại biểu triệu tập chính thức là 238 đại biểu, trong đó: 191 đại biểu bầu (tỷ lệ 80,3%); 35 đại biểu là ủy viên ban chấp hành đương nhiệm (tỷ lệ 14,7%) và 12 đại biểu chỉ định (tỷ lệ 5%).
Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018 - 2023; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ CĐXDVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành TLĐLĐVN khóa XII tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Thông qua Báo cáo tổng hợp kiến nghị của công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng đối với Đảng, Nhà nước, Bộ Xây dựng và TLĐLĐVN. Bầu Ban Chấp hành CĐXDVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Tại Đại hội có 15 ý kiến đăng ký tham luận, có 08 ý kiến phát biểu tham luận trực tiếp tại Đại hội đại diện cho các lĩnh vực và chuyên đề. 
Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023-2028:
Mục tiêu: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Xây dựng hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững ngành Xây dựng và đất nước”.
Chỉ tiêu phấn đấu
 * Chỉ tiêu hàng năm
(1) Ít nhất 85% đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, người lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.
(2) 100% CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước; ít nhất 75% CĐCS các loại hình khác tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
(3) Bình quân mỗi công đoàn cơ sở có ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn giới thiệu, kết nạp vào Đảng Cộng sản
Việt Nam. 
(4) 100% chủ tịch công đoàn cơ sở bầu mới được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp.
(5) Ít nhất 80% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và 55% CĐCS các loại hình khác xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.
(6) 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập được ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn
Việt Nam.  
(7) CĐXDVN tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính, ít nhất 20% về chấp hành Điều lệ công đoàn; 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ; ít nhất 10% công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát tài chính.
* Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ
(1) Phấn đấu có 137.555 đoàn viên.
(2) Ít nhất 83% CĐCS doanh nghiệp thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; mỗi Thỏa ước lao động tập thể có ít nhất 03 nội dung có lợi hơn cho người lao động, so với quy định của pháp luật.
 (3) Ít nhất 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc công đoàn hỗ trợ.
Khâu đột phá
(1) Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, NLĐ, nhất là về tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.
(2) Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp.
(3) Chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.
Nhiệm vụ chủ yếu
(1) Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động
(2) Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành Xây dựng hiện đại, lớn mạnh
(3) Đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
(4) Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thu hút, tập hợp người lao động vào Công đoàn Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng Đảng
(5) Nâng cao hiệu quả công tác nữ công
(6) Xây dựng nguồn lực tài chính để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn
(7) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
(8) Chủ động hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại
(9) Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn
Về kết quả bầu cử BCH và các chức danh
- Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất khoá XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 10 đồng chí, bầu UBKT gồm 08 đồng chí.
- Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành TLĐLĐVN, Phó Chủ nhiệm UBKT TLĐLĐVN được Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch CĐXDVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, nguyên Chủ tịch CĐXDVN tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch CĐXDVN
và các Phó Chủ tịch CĐXDVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 
- Các đồng chí: Đỗ Văn Quảng, Đặng Ngọc Điệp, Nguyễn Ngọc Huyền được bầu làm Phó Chủ tịch CĐXDVN khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Đồng chí Đào Thị Hồng Thúy được bầu làm Chủ nhiệm UBKT CĐXDVN khoá XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Đại hội đã bầu 08 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Tri ân các đồng chí không tái cử Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra CĐXDVN nhiệm kỳ 2023-2028
CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 8
  • 7
  • 6
  • 1
lên đầu trang